Strona główna / Ogłoszenia (strona 5)

Ogłoszenia

Uwaga! Zakłócenia i przerwy w dostawie wody

Informujemy, że w że w  dniach od 29.09.2022 do 30.09.2022r w godzinach od 8:00 do 15:00 mogą wystąpić zakłócenia oraz przerwy w dostawie wody, a także wahania ciśnienia. Jakość wody może ulec pogorszeniu. Woda w tym czasie będzie zdatna do picia po przegotowaniu. Sytuacja spowodowana będzie pracami przełączeniowymi i eksploatacyjnymi na istniejącej sieci. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej

Prace na ul. Traugutta

W dniu 22 września rozpoczęły się prace związane z usunięciem usterek w ciągu ul. Traugutta. Prace naprawcze prowadzone przez firmę Strabag potrwają od 5 do 6 dni roboczych. W imieniu zarządcy drogi i wykonawcy przepraszamy za wszelkie utrudnienia.

Czytaj więcej

Konkurs pn. „Uswanie wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Pomorskiego”

W związku z ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkursu pod nazwą „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO” (edycja 2022), informujemy o możliwości złożenia wniosków o dofinansowanie odbioru wyrobów zawierających azbest wraz z oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Osoby ...

Czytaj więcej

Zmiana organizacji ruchu i plan sytuacyjny Pomorskiego Święta Plonów

W związku z organizacją Pomorskiego Święta Plonów od 16 września zmienia się organizacja ruchu na terenie śródmieścia Debrzna. Wyłączone z ruchu są m. in. ulice: Kościuszki, Traugutta, Rynek oraz ul. Harcerska. Poniżej zamieszczamy plan sytuacyjny terenu imprezy, który w przystępny sposób  pozwoli na zlokalizowanie wyłączonych stref. Przepraszamy za wszystkie utrudnienia.

Czytaj więcej

Ciepłe mieszkanie

Gmina Debrzno, informuje, iż ruszył program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  Cel Programu: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych na ...

Czytaj więcej

Budżet obywatelski na 2023

Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego! Na Wasze pomysły czekamy do 12 września  2022 r. Formularz zgłoszenia propozycji w ramach budżetu obywatelskiego należy złożyć w sekretariacie Urzędu. Szczegółowe informacje: UCHWAŁA HARMONOGRAM FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – WERSJA EDYTOWALNA

Czytaj więcej

Zmiana organizacji ruchu podczas Dożynek Wojewódzkich

Informujemy, że podczas Pomorskiego Święta Plonów nastąpi czasowa zmiana organizacji ruchu i potrwa od 16.09.2022 roku godz. 6:00 do 18.09.2022 roku do godziny 23:59. W związku z tym z ruchu zostaną wyłączone ulice tj. Traugutta, Harcerska, Kościuszki, Rataja, Poprzeczna, Witosa, Moniuszki oraz Barlickiego. W tym terminie będzie to teren zamknięty ...

Czytaj więcej

Przebudowa przejść dla pieszych ul. Mokotowska i Przechodnia

Nazwa inwestycji: „Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniach dróg nr 233010G i 233032G w Debrznie” Całkowita wartość zadania: 346 475,00 zł Wartość dofinansowania: 433 094,79 zł Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach zadania zostało przebudowane skrzyżowanie, które polegało na budowie czterech przejść dla pieszych w jego obrębie ...

Czytaj więcej

Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy Powiatu Człuchowskiego!

Zapraszamy wszystkie Gminy z Powiatu Człuchowskiego do udziału w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy! Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i dostarczyć go do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Debrznie lub wysłać na e-mail: urzad@debrzno.pl Zgłoszenie są przyjmowane do 09.09.2022 r. Regulamin konkursu i karta zgłoszenia

Czytaj więcej

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu