Strona główna / Edukacja / Było warto!

Było warto!

Czy pamiętacie wakacyjne półkolonie odbywające się w ramach programu „PROJEKTOR” i wspaniałych studentów wolontariuszy, którzy przyjeżdżali do nas z różnych miejsc w Polsce, aby podzielić się swoją wiedzą z dziećmi? Dwie wolontariuszki – Marta Gołembiewska i Beata Szturemska – prowadzące warsztaty informatyczne „SHE for IT” w świetlicy w Uniechowie wzięły udział w konkursie „Lokalne Innowacje – wolontariat IT for SHE” i go wygrały. Komisja konkursowa uznała, że właśnie w tej placówce – jako jednej z trzech w Polsce – wolontariat wypadł najlepiej! W związku z tym najbardziej aktywne uczestniczki zajęć, uczennice Szkoły Podstawowej w Uniechowie – Kasia Chabowska, Marta Krupa i Wiktoria Szymaniak – wraz z Joanną Grzybowską, nauczycielką i szkolnym opiekunem projektu, w dniach 23-24 listopada 2017 roku wzięły udział w dwudniowym zjeździe we Wrocławiu związanym z rozstrzygnięciem konkursu. Organizatorzy zapewnili uczestnikom bardzo ciekawe atrakcje. Dziewczyny miały okazję obejrzeć niesamowitą wystawę w Centrum Nauki i Wiedzy „Hydropolis” – jedynym obiekcie w Polsce znajdującym się zabytkowym zbiorniku wody czystej. Wielu emocji dostarczyła gra w kręgle w kręgielni Sky Bowling mieszczącej się w kompleksie Sky Tower. Znalazł się też czas na zwiedzanie Ostrowa Tumskiego i wrocławskiego Rynku, gdzie podziwiać można było różne wspaniałości na trwającym Jarmarku Bożonarodzeniowym. Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 24 listopada w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej podczas konferencji „Innowacyjna Europa 2017. Fly me to Mars”. Do placówki trafi m.in. zestaw do nauki podstaw programowania Be Creo, dzięki któremu dzieci będą mogły rozwijać zdobyte w trakcie wakacji umiejętności. Dziewczęta bowiem podkreśliły, że wizyta we Wrocławiu stanowiła nie tylko wspaniałą przygodę, ale jeszcze bardziej zmotywowała je do pogłębiania wiedzy.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu