Strona główna / Edukacja / BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI NA NOWY ROK SZKOLNY 2015/2016
bezpłatne podręczniki

BEZPŁATNE PODRĘCZNIKI NA NOWY ROK SZKOLNY 2015/2016

W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie szkół podstawowych klas: I, II i IV oraz uczniowie klasy I gimnazjum mają prawo do bezpłatnego dostępu do  podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.
Działania związane z wyborem podręczników oraz ich zakupem i dystrybucją, tak, aby uczniowie z początkiem roku szkolnego otrzymali ustalone w szkolnym zestawie podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe,
wykonują dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum.
Środki z dotacji celowej na ten cel zabezpiecza gmina, po otrzymaniu od dyrektorów szkół informacji niezbędnych do uzyskania dotacji.
Proces wyposażania szkół w bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zostanie w pełni wdrożony we wszystkich klasach szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018.