Strona główna / Slider / Badania społeczne

Badania społeczne

Politechnika Koszalińska wspólnie z Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową, Północną Izbą Gospodarczą i Fundacją Nauka dla Środowiska realizuje projekt „Inteligenty rozwój Pomorza Środkowego – innowacyjne podejście do kreowania przewagi konkurencyjnej regionu. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z programu „Dialog”.

Celem projektu jest zaprojektowanie, wdrożenie, upowszechnienie innowacyjnego modelu współpracy między nauką i otoczeniem społeczno-gospodarczym na rzecz dyfuzji wiedzy i innowacji w kontekście kreowania warunmków zrównoważonego rozwoju na terenie Pomorza Środkowego. Aby ten cel osiągnąć są prowadzone na szeroką skalę analizy naukowe, które zgodnie z projektem, poprzedzają wielokierunkowe badania empiryczne. Jednym z takich przedsięwzięć są badania ankietowe skierowane do dorosłych mieszkańców, które pozwoli na określenie, jakim potencjałem społecznym dysponuje miasto i gmina i region Pomorza Środkowego.

W dniach 23 lipca -24 sierpnia na terenie miasta i gminy Debrzno pracownia badawcza TEMBOLab z Poznania na zlecenie Politechniki Koszalińskiej prowadzi badania ankietowe dotyczące aktywności mieszkańców i jakości relacji między nimi.

Ankietę również można wypełnić w wersji on-line:

 https://pomorze-srodkowe.webankieta.pl/