Strona główna / Klaudia

Klaudia

Konsultacje społeczne – Program Ochrony Powietrza

Zarząd Województwa Pomorskiego zawiadamia o ponownym przystąpieniu do konsultacji społecznych projektów  Programów ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej i strefy pomorskiej, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu. Projekty Programów ochrony powietrza dla stref w województwie pomorskim: projekt Programu ochrony powietrza dla strefy pomorskiej, w której ...

Czytaj więcej

Bitwa o wozy

Ministerstwo Spraw Wewnętrzych i Administracji organizuje akcję „Bitwa o wozy”. W jej ramach, gmina do 20 tys. mieszkańców, której frekwencja wyborcza będzie najwyższa w województwie, otrzyma środki na sfinansowanie w całości samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Szczegóły: https://www.gov.pl/web/mswia/wytyczne-dotyczace-zakupu-wozow-w-ramach-akcji-bitwa-o-wozy

Czytaj więcej

Pomorskie w kadrze – konkurs fotograficzny

W Pomorskim Biurze Planowania Regionalnego trwają prace nad sporządzeniem tzw. audytu krajobrazowego. W ramach jego promocji organizowany jest konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”, który jednocześnie ma się przyczynić do promocji m.in. walorów przyrodniczych, kulturowych i turystycznych województwa pomorskiego.

Czytaj więcej

Niespodzianka: „Odpady segregujesz – nagrody zyskujesz”

Wiemy jak bardzo byliście zaangażowani w konkurs „Odpady segregujesz – nagrody zyskujesz”. Niestety epidemia koronawirusa zmusiła nas do wstrzymania rywalizacji i nie mogliśmy przeprowadzić tegorocznej edycji w zaplanowany sposób. Dlatego mamy niespodziankę dla uczestników, którzy zdobyli trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii! Dla przedszkolaków przygotowaliśmy bajkę krótkometrażową w Kinie za ...

Czytaj więcej

Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Informujemy o rozpoczęciu naboru wniosków stypendialnych w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego.  Generatory stypendialne są dostępne pod poniższymi linkami: Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego (stypendia „budżetowe” w zakresie edukacji ogólnej) – link Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej ...

Czytaj więcej

Szacowanie szkód – przymrozki wiosenne

Burmistrz Debrzna informuje, że Wojewoda Pomorski powołał komisję do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez przymrozki wiosenne w okresie od 13.05.2020 r. do 15.05.2020 r. na terenie gminy Debrzno. Szacunek szkód należy przeprowadzić w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód, nie później ...

Czytaj więcej

„Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”,

Kampania „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej”, przygotowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej będzie realizowana w formule tzw. „tygodni rekrutacyjnych”. Co miesiąc, w wyznaczonym tygodniu, w teren wyruszą mobilne zespoły rekrutacyjne, złożone z żołnierzy lokalnych jednostek wojskowych i przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień lub Wojewódzkich Sztabów Wojskowych. ________________________________________ Najbliższy tydzień rekrutacyjny WKU w Człuchowie: – ...

Czytaj więcej

OCHOTNICZE ĆWICZENIA REZERWISTÓW 2020 r.

W Wojsku Polskim od 15 czerwca rozpoczęły się długotrwałe ćwiczenia żołnierzy rezerwy, którzy chcą podtrzymać swoje umiejętności, jak i osób, dla których będzie to pierwszy kontakt z Siłami Zbrojnymi. Dzięki podpisanej przez Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka, decyzji w sprawie zgłoszenia ochotników, którzy w ostatnim czasie między innymi ze ...

Czytaj więcej

Zakręcone lato z CKST!

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie zaprasza dziec w wieku od 6 lat na warsztaty wakacyjne „Zakręcone lato z CKST”. Zapisy: tel. 502-344-080 e-mail: cksit@debrzno.pl Ilość miejsc ograniczona!

Czytaj więcej

„Moja sytuacja w okresie koronawirusa” – ankieta

Jednostka Centralna KSOW – Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Warszawie realizuje operację własną pt. „Moja sytuacja w okresie koronawirusa”, w ramach której prowadzone są badanie sytuacji społeczno-ekonomicznej ludności wiejskiej na tle mieszkańców miast. Badanie jest kontynuacją badania prowadzonego w kwietniu br. przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej ...

Czytaj więcej