Strona główna / Atrakcje przyrodnicze

Atrakcje przyrodnicze

office 2016 Product Key Kaufen
Den Windows-10-Key bekommt ihr nicht zu Gesicht, wenn ihr für Windows 7 oder Windows 8 ein Windows-10-Upgrade durchführt. Wir zeige
Wer seinen Windows 10 Key auslesen möchte, bekommt hier ein passendes Gratis-Tool. Damit finden Sie kostenlos Ihren Lizenzschlüssel officelizenzkey

Gmina Debrzno, to obszar szczególnie atrakcyjny przyrodniczo. Malownicze ukształtowanie terenu, liczne zbiorniki wodne i lasy poprzecinane wstęgami rzek, to opis, który uzupełniają liczne pomniki przyrody oraz niezwykłe enklawy ochronne. Jednym z najcenniejszych przyrodniczo obszarów jest „Dolina rzeki Debrzynki” oraz znajdujący się na jej terenie rezerwat roślinności kserotermicznej „Miłachowo”.
„Dolina rzeki Debrzynki” to Obszar Chronionego Krajobrazu, który obejmuje granicami południową i wschodnią część Debrzna z jeziorami „Żuczek” i „Staw Miejski”. Łączna powierzchnia wynosi 1745 ha, z czego w granicach gminy Debrzno 1007 ha. Obszar Doliny wyróżnia się szczególnymi wartościami estetycznymi krajobrazu, stanowiącymi o jego unikatowości w regionie Pomorza Środkowego. Można wyróżnić trzy wzajemnie przenikające się ekosystemy: łąki położone bezpośrednio nad rzeką, jeziora otoczone zaroślami, przez które przepływa Debrzynka, oraz drzewostany występujące w głównej mierze na obrzeżach i stanowiące zewnętrzną granicę z gruntami rolnymi.
Rezerwat  przyrody „Miłachowo” został utworzony 10.11.1976 r. Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w celu ochrony najlepiej wykształconych w regionie muraw i zarośli kserotermicznych. Rezerwat obejmuje obszar 3,70 ha położony na zboczu doliny rzeki Debrzynki 1 km na zachód od Debrzna. Od wschodu oraz zachodu ograniczony jest jarami. Od południa teren ograniczają łąki, a od północy pola uprawne. Na terenie rezerwatu występują zbiorowiska kserotermiczne grupujące szereg gatunków roślin ciepłolubnych. Występują tutaj m.in.: ostrołódka kosmata, pępawa różyczkolistna, tymotka Boehmera, przetacznik pagórkowaty i kłosownica pierzasta.
Park w Starym Gronowie obejmuje obszar o powierzchni 10,60 ha, który podlega ochronie konserwatorskiej. Najokazalszym drzewem w całym parku jest jesion wyniosły o obwodzie 406 cm. Innymi cennymi okazami o wymiarach pomnikowych są: klon Henry’ego, dąb szypułkowy i czerwony, brzoza brodawkowata, lipa srebrzysta i drobnolistna, klon zwyczajny i srebrzysty, modrzew europejski, kasztan jadalny, wiąz szypułkowy i górski oraz grab pospolity.