Strona główna / Burmistrz / Ankieta dla mieszkańców – prośba o wypełnienie

Ankieta dla mieszkańców – prośba o wypełnienie

Szanowni Mieszkańcy,

zwracamy się do Państwa z prośbą o współpracę w przygotowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej poprzez udzielenie informacji niezbędnych do jego sporządzenia.

Urząd Miasta i Gminy Debrzno przystąpił do prac nad opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Debrzno. Ten strategiczny dokument wyznaczać ma kierunki dla gminy na lata 2014-2020, w zakresie działań w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej stanowi jednocześnie niezbędny element do ubiegania się w latach 2014-2020 o dofinansowanie projektów z zakresu efektywności energetycznej zarówno w planowanych przez samorząd, jak również wszystkie inne podmioty podejmujące działania na terenie Miasta i Gminy Debrzno.

W załączeniu pismo Burmistrza i ankieta.

 

Pliki PDF do pobrania:

  1. Pismo Burmistrza
  2. Ankieta