Strona główna / Miasto i Gmina / Akumulator Społeczny

Akumulator Społeczny

W ramach złożonego wniosku do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej otrzymało środki na granty w ramach Funduszu „AKUMULATOR SPOŁECZNY”.

W związku z powyższym nabory wniosków trwać będą od 15 czerwca do 15 lipca. Wnioski można będzie składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie www.witkac.pl.
Rodzaje dotacji:

  • minigrant do 500 złotych na inicjatywę ze sfery pożytku publicznego
  • grant do 5000 złotych na projekt ze sfery pożytku publicznego

Więcej informacji na stronach internetowych: www.lgdzc.pl oraz www.akumulatorspoleczny.pl.

Ponadto dnia 25 czerwca br. w Ośrodku/Inkubatorze Przedsiębiorczości w Debrznie przy ul. Ogrodowej o godzinie 1500 odbędzie się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych organizacji pozarządowych/grup nieformalnych z powiatu człuchowskiego.
Dla organizacji pozarządowych/grup nieformalnych z powiatu chojnickiego spotkanie zorganizowane zostanie dnia 26 czerwca br. w Urzędzie Gminy Chojnice, przy ul. 31 stycznia 56a o godzinie 1500.

Udział w spotkaniu jest niezbędny w celu prawidłowego złożenia wniosku. Na spotkaniu zostaną Państwo poinformowani o zasadach , terminach oraz kwotach wynikających z zapisów Regulaminu Funduszu „AKUMULATOR SPOŁECZNY”.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 22 czerwca do godziny 1200.
Państwa osobą do kontaktu jest pani Monika Kobak.

UWAGA!
Nabór wniosków o dotacje na rozwój młodych organizacji prowadzony będzie jako odrębny konkurs, a planowany czas przyjmowania wniosków to okres od 15 czerwca do 15 sierpnia.

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Ponadto informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

Poniżej  znajdziecie Państwo „Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu