Strona główna / Gospodarka / Aktulizacja „Wykazu podmiotów mających prawo pierwszeństwa do zaopatrywania się w paliwa”

Aktulizacja „Wykazu podmiotów mających prawo pierwszeństwa do zaopatrywania się w paliwa”

W związku z obowiązkiem realizacji zapisów art. 44 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (tekst jednolity z 2012 r. Dz. U. z 2012 r., poz. 1190) zachodzi konieczność aktualizacji „Wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa lub gospodarki, ochrony życia, zdrowia lub bezpieczeństwa obywateli, mających prawo pierwszeństwa do zaopatrywania się w paliwa pochodzące z zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, mających siedzibę na obszarze ich właściwości”.

Mając na względzie powyższe prosimy instytucje, przedsiębiorstwa, zakłady pracy do których zostało wystosowane pismo w tej sprawie o przekazanie do Urzędu Miasta i Gminy w Debrznie w nieprzekraczalnym terminie do 1 sierpnia br., informacji odnośnie rodzaju zużywanego paliwa (benzyny silnikowe, benzyny lotnicze, materiały pędne do silników lotniczych na bazie nafty, oleje napędowe do silników, oleje napędowe pozostałe, oleje opałowe, Gaz płynny LPG), liczby pojazdów uprzywilejowanych oraz wskazać orientacyjne, miesięczne zużycie paliw biorąc pod uwagę aktualne dane.

Zalacznik_do_pisma PALIWA.docx
Zalacznik_do_pisma PALIWA.pdf