Luty, 2020

 • 24 lutego

  Debrzno pomaga Amelce i Jurkowi

  W najbliższy weekend odbędzie się akcja charytatywna „Debrzno pomaga” dla Amelki Kuczępy i Jurka Wójcika. Zapraszamy do wspólnego pomagania! PZW Debrzno włącza się aktywnie w zbiórkę i zaprasza na loteriadę, która odbędzie się podczas morsowania w niedzielę!

 • 21 lutego

  Konkurs plastyczny Burmistrza Zelowa

  Burmistrz Zelowa zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym na kartę pocztową, której grafika ukazywać będzie gminę Zelów jako miejsce łączące wiele wyznań i kultur. Celem konkursu jest m.in. budowanie postaw wzajemnej tolerancji i zrozumienia. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: a) kategoria I -uczniowie szkół podstawowych b) kategoria ...

 • 17 lutego

  Konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych

  Informujemy, że do 9 marca 2020 r. można składać oferty na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminnego w 2020 roku przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Zarządzenie Burmistrza Ogłoszenie Burmistrza Wzór oferty Wzór umowy Wzór sprawozdania   Wersja do wypełnienia (word): OFERTA SPRAWOZDANIE    

 • 14 lutego

  Diagnoza stanu i koncepcja rozwoju turystyki wodnej w województwie pomorskim 2030

  W związku z przystąpieniem Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego oraz Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego do opracowania dokumentu pn.: „Diagnoza stanu i koncepcja rozwoju turystyki wodnej w województwie pomorskim 2030” prosimy wszystkich zainteresowanych tematyką turystyki wodnej w regionie o wypełnienie ankiety internetowej. Kwestionariusz oraz instukcja wypełnienia ankiety: https://pbpr.pomorskie.eu/turystyka_wodna Oficjalne pismo  

 • 10 lutego

  Zasady i kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

  Ponieżej przedstawiamy zasady oraz kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Debrzno na rok szkolny 2020/2021: Zasady rekrutacji Kryteria rekrutacji

 • 7 lutego

  Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC

  Zapraszamy do udziału w projekcie „Pierwszy krok kariery zawodowej z IPC”. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 • 7 lutego

  Mobilny punkt poboru krwi – 14 lutego

  Mobilny punkt poboru krwi już za tydzień! Zapraszamy 14.02.2020 r. w godzinach 10:00-14:00 na plac przed Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Debrznie .

 • 4 lutego

  Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych i zbiorników bezodpływowych

  Burmistrz Debrzna ogłasza: Z dniem 2 marca 2020 r. rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie dotacji na budowę studni wierconych i szczelnych zbiorników bezodpływowych dla  osób fizycznych. Termin składania wniosków o dotację z budżetu gminy w 2020 roku do 31 marca 2020 roku. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich składania. ...

 • 4 lutego

  Bezpłatna pomoc prawna

  Informujemy, iż Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w okresie od 1 stycznia 2020 roku realizuje zadanie publiczne z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa, które finansowane jest z budżetu państwa w części będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielenie ...

 • 3 lutego

  Spotkanie informacyjne w ramach ogłoszonego konkursu RPO

  W związku z ogłoszeniem konkursu z Działania 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 informujemy, że spotkanie informacyjne odbędzie się 19 lutego 2020 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Gdańsk ul. Okopowa 21/27, sala im. Lecha ...