Czerwiec, 2022

 • 24 czerwca

  Spotkanie: Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży

  Zapraszamy na spotkanie „Współczesne zagrożenia dzieci i młodzieży”, które odbędzie się 27 czerwca 2022 roku o godz. 17:00 w Centrum Usług Społecznych w Debrznie.

 • 24 czerwca

  Nowość w Kinie za Rogiem

  Serdecznie zapraszamy na cykl dokumentalny „Portrety wojenne. Kobiety” do Kina za Rogiem w Debrznie. Opowieść historyczna przedstawiająca pięć kobiet, których losy pokierowane zostały okresem wojennym. Każdy z filmów trwa 30 minut i łączy w sobie elementy historyczne, wywiady z ekspertami, a także animowane kadry w klimacie noir. Zachęcamy do zapoznania ...

 • 23 czerwca

  Mali Burmistrzowie w Urzędzie

  We wtorek mieliśmy przyjemność gościć w naszym Urzędzie laureatów konkursu pn. „Co bym zrobił, gdybym był Burmistrzem”. Aleksandra Bil razem z młodszą siostrą Alicją oraz Nadzieja Górecka spędziły dzień na najwyższym stanowisku w Urzędzie pod czujnym okiem Pana Burmistrza. Na spotkaniu nastąpiło uroczyste mianowanie na Małego Burmistrza, podczas którego Burmistrzynie ...

 • 23 czerwca

  Przyjęcia interesantów 29.06 od godz. 9:00

  W związku z koniecznością przeszkolenia wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Debrznie w dniu 29 czerwca 2022 roku (środa) Urząd Miejski w Debrznie przyjmował będzie interesantów od godziny 9.00. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 • 22 czerwca

  Noc Świętojańska w Strzeczonie

  Już w najbliższą sobotę Noc Kupały! Tegoroczne obchody odbędą się przy Stawie Wiejskim w Strzeczonie. W programie powitanie lata, atrakcje dla dzieci w postaci dmuchanych zamków, strzelania z łuku, a także zabaw z animatorami. Nie zabraknie również pokazów OSP i wspólnego biesiadowania przy ognisku. Tradycyjnie odbędzie się także puszczanie wianków ...

 • 21 czerwca

  Praca w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Debrznie poszukuje pracowników do pracy fizycznej, a także wyspecjalizowanej kadry typu: hydraulik, elektryk-automatyk, operator koparko-ładowarki. Szczegóły: ogłoszenie o pracy w ZWIK

 • 21 czerwca

  Muzyczny maraton w Debrzeńskim Kinie za Rogiem

  Dla miłośników muzyki (i nie tylko) w najbliższą sobotę tj. 25.06. w Kinie za Rogiem w Debrznie odbędzie się maraton muzyczny. W programie trzy muzyczne opowieści, których nie można przegapić! Pierwszy z nich – biograficzny – opowiadający o podróży, która zmienia punkt widzenia bohatera na temat istnienia karmy. Drugi zaś ...

 • 20 czerwca

  Półkolonie z Oratorium!

  Trwają zapisy na wakacyjne półkolonie dla dzieci w Oratorium św. Jana Bosko w Debrznie, które będą miały miejsce w dniach 4-8 lipca. Organizatorzy zapewniają atrakcyjne zajęcia w oratorium, wyjazdy, zamki dmuchane, a także posiłek. Ilość miejsc jest ograniczona dlatego zachęcamy do zapisywania się u Księdza Damiana. Boska atmosfera gwarantowana!

 • 9 czerwca

  Szacowanie strat spowodowanych przez przymrozki

  W związku z wystąpieniem wiosennych przymrozków oraz zgłaszanymi przez rolników stratami w plonach spowodowanych wystąpieniem tego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, uprzejmie informujemy, że złożono do Wojewody Pomorskiego wniosek o powołanie komisji ds. szacowania strat spowodowanych przez przymrozki wiosenne. W celu oszacowania strat w plonach spowodowanych przymrozkami wiosennymi przez ww. komisję konieczne ...

 • 8 czerwca

  Obowiązkowa deklaracja dotycząca źródeł ciepła!

  Przypominamy, że do 30 czerwca właściciele lub zarządcy budynków lub lokali mają obowiązek złożyć deklarację dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Dokument ten trafi do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Niezłożenie go w wyznaczonym czasie grozi karą grzywny, w wysokości nawet 5 tys. zł. Na ...

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu