Strona główna / Ogłoszenia / Akademia Pozytywnej Zmiany – Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

Akademia Pozytywnej Zmiany – Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

POLBI Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie dofinansowanym w 100% ze środków unijnych pt. „AKADEMIA POZYTYWNEJ ZMIANY”, realizowanym w terminie 01.03.2020-31.12.2021.

Projekt skierowany jest do 200 mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw:

  •  które posiadają siedzibę na terenie Polski,
  • które 24 miesiące przed dniem przystąpienia do projektu zakończyły działalność gospodarczą, a następnie w okresie 6 miesięcy  przed dniem przystąpienia do projektu ponownie rozpoczęły działalność gospodarczą,
  • które spełniają warunki umożliwiające otrzymanie przez nich pomocy de minimis lub pomocy publicznej .

Uczestnikami projektu mogą być przedsiębiorcy oraz ich pracownicy, którzy otrzymają kompleksowe wsparcie w formie szkoleń i indywidualnych spotkań z zakresu:

  1. Tworzenia marki na YouTube
  2. Zbudowania profesjonalnej strony internetowej
  3. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE
  4. Przygotowanie i wdrożenie strategii biznesowej

Szkolenia realizowane będą w grupach 8 osobowych, od poniedziałku do piątku lub w soboty
i niedziele w godz. 10.00-16.00 w formie on-line lub stacjonarnej. Uczestnicy szkolenia otrzymają profesjonalnie opracowane materiały szkoleniowe. Na szkoleniach zapewniony będzie serwis kawowy oraz catering.

Uczestnicy skorzystają również ze spotkań z cochem i psychologiem biznesu, aby omówić indywidualne bariery i w pełni wykorzystać posiadany potencjał.

Aby przystąpić do projektu należy zapoznać się z regulaminem projektu dostępnym na stronie

http://www.polbi.pl/akademia-pozytywnej-zmiany-projekt-ue/

oraz przesłać dokumenty rekrutacyjne do Biura Projektu mieszczącego się przy ul. Przybyszewskiego 48/54 lok. 34 w Warszawie.

Wszelkie pytania dotyczące wypełniania załączników można kierować na adres e-mail: akademia@polbi.com.pl lub pod nr tel. 530 917 012

Agenda projektu_Akademia Pozytywnj Zmiany

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu