500+

W związku z realizacją przez OPS w Debrznie zadania dotyczącego wypłacania świadczenia 500+ informujemy, że od 1 lipca 2019 r. rusza Program Rodzina 500+ na każde dziecko.
Aby uzyskać świadczenie należy złożyć wniosek online (od 1 lipca) lub w wersji papierowej (od 1 sierpnia).
Więcej informacji: http://gov.pl/rodzina