Strona główna / Gmina / Zalecenia dotyczace ptasiej grypy

Zalecenia dotyczace ptasiej grypy

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii przypominają o zaleceniach dotyczących ptasiej grypy H5N8.
Jak podkreślono w komunikacie wirus nie jest groźny dla ludzi, ale bardzo szkodliwy dla gospodarstw domowych i hodowanych zwierząt. Wirus grypy H5N8 jest rozprzestrzeniany przez zarażone dzikie ptactwo. Jak należy chronić własną hodowlę?
Należy przestrzegać zasad bioasekuracji:
– zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikiej zwierzyny,
– nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany,
– nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki,
– stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem,
– stosować maty dezynfekcyjne w wejścia i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób,
– przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI) z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków – d2016000209101

ULOTKA – ulotka