Za pośrednictwem serwisu udostępnionego od 1 lutego 2021 r. na stronie internetowej www.podatki.gov.pl podatnicy łatwo, szybko i kompleksowo mogą załatwić swoje sprawy podatkowe. E-Urząd Skarbowy działa przez całą dobę, można z niego korzystać z dowolnego urządzenia połączonego z internetem. Aby skorzystać z serwisu należy zalogować się za pomocą profilu zaufanego, e- dowodu, bankowości elektronicznej lub danymi podatkowymi.

W e-Urzędzie Skarbowym można załatwić między innymi takie sprawy jak:
– złożenie wniosku o zaświadczenie o dochodach PIT
– złożenie wniosku o zaświadczenie niezaleganiu w podatkach
– złożenie wniosku o zaświadczenie o wysokości przychodu, dochodu, podatku należnego oraz składek wykazanych w PIT
– złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego danych osobowych ZAP-3 dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej
– złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty
– złożenie czynnego żalu
– złożenie pisma ogólnego w dowolnej sprawie
– złożenie zawiadomienia ZAW-NR
– złożenie wniosku o przeksięgowanie podatku
– złożenie wyjaśnienia przeznaczenia wpłaty
– złożenie UPL-1
–  złożenie OPL-1

Oprócz w/w spraw możesz także:
– wysłać Twój e-PIT
– e-mikrofirma ( bezpłatna aplikacja do generowania i wysyłki JPK)
– wykaz Twoich mandatów
– płatności online dla przedsiębiorców i obywatela, który płaci należności wyłącznie za siebie
– uzyskać informację o zwrotach z PIT czy VAT.

Dzięki personalizacji danych w e-Urzędzie Skarbowym zalogowany użytkownik ma dostęp do danych przeznaczonych dla niego, umożliwia załatwienie wielu spraw bez wychodzenia z domu.
Od 1 marca 2022 roku wszedł w życie standard umawiania wizyty przed przyjściem do Urzędu Skarbowego. Klient w prosty i dogodny sposób może zarezerwować sobie wizytę przez internet. Może to zrobić na stronie podatki.gov.pl ze swojego komputera lub smartfona, może to zrobić także w siedzibie urzędu na komputerze przeznaczonym do rejestracji wizyt, lub telefonicznie.

W Urzędzie Skarbowym w Człuchowie są dwa nr telefonów dedykowane do umawiania wizyt telefonicznych: 59 834 7925 i 59 834 7900. Na sali obsługi pracownicy mogą pomóc w rejestracji osobom nie umiejącym zrobić tego przez komputer czy aplikację w telefonie. Klient umówiony ma pierwszeństwo wizyty i określoną godzinę, w której zostanie przyjęty. Klient nie umówiony nie będzie obsługiwany.

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu