Strona główna / Ogłoszenia / Pomorskie dla Seniora

Pomorskie dla Seniora

Do 17 czerwca można zgłaszać kandydatów do wyróżnień marszałka województwa pomorskiego w konkursie „Pomorskie dla Seniora”. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach:

  • Zwyczajny–Niezwyczajny Senior,
  • Pracodawca Przyjazny Seniorom
  • Przyjaciel Seniora.

Ostatnia z kategorii to okazja, by uhonorować osoby niosące bezinteresowną pomoc w czasie izolacji społecznej ostatnich miesięcy. dla osób, które wspierają seniorów z Pomorza.

Ze względu na epidemię koronawirusa termin składania propozycji kandydatur został przedłużony do 17 czerwca. To dobra okazja, by znaleźć wokół siebie społeczników pomagających osobom starszym w trudnym dla nich czasie. Nie zapominajmy jednocześnie o pozostałych kategoriach konkursu. Zgłaszajmy także pracodawców przyjaznych seniorom, aktywnych seniorów – oni sami nie prześlą swojej kandydatury – uważają, że aktywność i dobro które czynią są naturalne i każdy może tak robić.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu wymogiem formalnym zgłoszenia kandydatury w Konkursie jest nadesłanie w terminie do 17 czerwca 2020r. czytelnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego zawierającego zgodę na udział w konkursie, dane kandydata, opis działalności, uzasadnienie kandydatury (maksymalnie 1 strona formatu A4).

Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniora” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:

  1. a)jednostki samorządu terytorialnego, z terenu województwa pomorskiego;
  2. b)organizacje pozarządowe zrzeszające Seniorów, lub działające na rzecz Seniorów z województwa pomorskiego;
  3. c)osoba fizyczna – mieszkaniec województwa pomorskiego.

Informacja o konkursie:

https://rops.pomorskie.eu/-/uwaga-seniorzy-konkurs-o-nagrode-marszalka-wojewodztwa-pomorskiego-pomorskie-dla-seniora-

Regulamin Konkursu

Formularz-zgłoszeniowy