Strona główna / Miasto i Gmina / Czwarty ranking „Odpady segregujesz – nagrody zyskujesz”

Czwarty ranking „Odpady segregujesz – nagrody zyskujesz”

Przedstawiamy czwarty ranking konkursu „Odpady segregujesz – nagrody zyskujesz”,
na dzień 23.05.2019 r.

Kg Pkt Kg Pkt Kg Pkt
GRUPA Mak. PET. Nakr. Razem Pkt Razem Kg Pkt na os.

 

Odziały Przedszkolne i Przedszkole

Debrzno „0B” 1808,00 1808,00 127,00 254,00 79,00 237,00 2299,00 2014,00 104,50
Uniechów Oddz. Przedszk. 1047,00 1047,00 76,00 152,00 141,50 424,50 1623,50 1264,50 101,47
„Tygryski” 705,00 705,00 11,00 22,00 32,00 96,00 823,00 748,00 34,29
„Jeżyki” 777,00 777,00 26,00 52,00 6,00 18,00 847,00 809,00 33,88
„Żabki” 601,50 601,50 1,50 3,00 9,50 28,50 633,00 612,50 28,77
Myśligoszcz „0” 394,50 394,50 20,50 41,00 0,00 0,00 435,50 415,00 27,22
„Biedroneczki” 307,00 307,00 10,00 20,00 13,50 40,50 367,50 330,50 15,98
„Papużki” 110,00 110,00 13,00 26,00 23,50 70,50 206,50 146,50 9,39
Oddz. Przed. Debrzno „0A” 71,50 71,50 3,50 7,00 4,00 12,00 90,50 79,00 4,53

 

Klasy I – III

Kl I Myśligoszcz 905,50 905,50 23,50 47,00 8,00 24,00 976,50 937,00 97,65
SP Myśligoszcz Kl III 683,50 683,50 6,00 12,00 7,00 21,00 716,50 696,50 71,65
St.Gronowo II 401,00 401,00 32,50 65,00 48,00 144,00 610,00 481,50 43,57
SP Debrzno IA 376,00 376,00 27,00 54,00 65,00 195,00 625,00 468,00 26,04
SP w Debrznie II A 112,00 112,00 20,00 40,00 54,00 162,00 314,00 186,00 13,08
SP Debrzno IB 86,00 86,00 14,50 29,00 24,00 72,00 187,00 124,50 7,48
Debrzno III A 0,00 0,00 0,50 1,00 20,50 61,50 62,50 21,00 3,47
Debrzno II B 47,00 47,00 3,00 6,00 0,50 1,50 54,50 50,50 2,87
Debrzno II C 3,50 3,50 10,50 21,00 0,00 0,00 24,50 14,00 1,07

 

Klasy IV – VI

Debrzno V D 2063,00 2063,00 86,00 172,00 90,50 271,50 2506,50 2239,50 119,36
Kl. IV Myśligoszcz 552,00 532,00 18,50 37,00 22,50 67,50 636,50 593,00 70,72
Debrzno V A 1209,00 1209,00 11,00 22,00 19,00 57,00 1288,00 1239,00 47,70
Debrzno VI C 607,00 607,00 5,00 10,00 23,50 70,50 687,50 635,50 32,74
Debrzno V C 160,00 160,00 12,50 25,00 36,50 109,50 294,50 209,00 16,36
Debrzno IV C 91,00 91,00 13,00 26,00 2,50 7,50 124,50 106,50 4,29
Debrzno V B 3,50 3,50 0,00 0,00 2,00 6,00 9,50 5,50 0,53

Zgodnie z art.13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 216/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Debrznie z siedzibą 77-310 Debrzno, ul. Traugutta 2, tel. 59 83-35-351 Inspektorem ochrony danych jest Pani Bernadeta Kopeć, mail: bip@debrzno.pl Pani/Pana dane osobowe, w szczególności w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, zostały przekazane nam bezpośrednio w trakcie rozmowy telefonicznej, korespondencji e-mail lub tradycyjnej. Celem przetwarzania w/w danych osobowych jest prowadzenia korespondencji mailowej, tradycyjnej i telefonicznej – art.6 ust.1 a) RODO; lub realizacji zamówień / wykonania umowy - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych będą upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy Administratora. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, ani nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że konieczność taka wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa - art.6 ust.1 c) RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, skutecznego wniesienia sprzeciwu, bądź wypełnienia celu, dla którego prowadzono korespondencję lub przez okres przedawnienia roszczeń, wynikających z realizacji umowy. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia, iż dane przetwarzane są w sposób niezgodny z prawem. Dane osobowe nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu